Photo Gallery

ROCCO ZIFARELLI Jazz Rock project - 6 dicembre 2018

Rocco ZIFARELLI Jazz-Rock project - 6 Dicembre 2018


 

BUNGARO "maredentro tour" - 19 gennaio 2019

Bungaro "maredentro tour" - 19 gennaio 2019


 

FRANCESCO LOCCISANO trio - 25 gennaio 2019

Loccisano Trio - 25 gennaio 2019


 

ISRAEL VARELA "The labyrinth project" - 19 febbraio 2019

Israel Varela - "The Labyrinth Project"


 DERANE "Living Sounds" - 8 marzo 2019

DERANE "Living Sounds Project" - 8 marzo 2019